Komplexné zabezpečenie a vykonávanie služieb požiarnej ochrany

Firma Elpo s.r.o. vznikla v roku 1997 so zameraním na ochranu pred požiarmi a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rozsahu plnenia projektovej činnosti, plnenia úloh technika požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, vzdelávacej a konzultačnej činnosti, predaj a úplný servis požiarnotechnických zariadení a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vykonávaním odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických a technických zariadení.

© ELPO s.r.o. 2006